УЧИТЕЉИ  У РАЗРЕДНОЈ  НАСТАВИ

разред и одељење име и презиме учитеља
I-1 Наташа Јокић

Тијана Бојовић

I-2 Марија Пурић

Биљана Нишевић

I-3 Љиљана Маринковић
II-1 Александра Вуловић – Тања Митровић
II-2 Олга Кнежевић- Маја Рашковић
III-1 Биљана Лазаревић
III-2 Јелисавета Делић
IV-1 Дијана Жугић
IV-2 Љубица Лисул Поповић

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ

 

Име и презиме Предмет Разред и одељење
Мирјана Дудварски српски језик 5/1,2;   6/1,2; 
Маја Јаковљевић српски језик 7/1,2;  8/1,2; 
Соња Мудрић италијански језик 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2; 8/1,2;
Весна Марковић енглески језик 1/1; 4/1,2;  5-2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2;
Тијана Рабреновић енглески језик 1/2;  2/1,2;  3/1,2;   5/1;  
Весна Божиновић математика 5/1;  6/1,2;   
Невена Станковић математика 5/2; 7/1,2;  8/1,2; 
Марина Баџим Беламарић историја 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
 Дуња Филиповић географија 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Мирјана Травица биологија 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Светлана Кајтез физика 6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Борка Панајотовић хемија  7/1,2;  8/1,2;
Александар Ђурчилов техника и технологија

техничко и информатичко образовање

5/1,2;  6/1,2; 

7/1,2;  8/1,2

Биљана Божиноски Крстић техника и технологија

техничко и информатичко образовање

5/1,2; 6/1,2; 

7/1,2;  8/1,2

Љиљана Златковић Стокић ликовна култура 5/1,2 ;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2
Срђан Милановић физичко и здравствено васпитање

физичко васпитање

5/1,2;   6/1,2; 

 

7/1,2;  8/1,2

Јелена Бракочевић музичка култура 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2; 8/1,2
Срђан Милановић изабрани спорт -одбојка                       7/1; 
     
Јелена Радичевић изабрани спорт -одбојка                 7/2;  8/1;  8/2
     
Тома Ивковић

 

 

 

верска настава 1-1,2,3; 2-1/2;  3-1,2;  4-1,2;

5-1,2; 6/1,2;  7-1/2;  8-1/2;

Марина Баџим Беламарић грађанско васпитање 5-1,2;  6-1,2;  7-1,2;  8-1/2;
Александар Ђурчилов информатика и рачунарство 5-1,2;  6-1,27-1;  
Биљана Божиноски Крстић информатика и рачунарство 5-1,2;  6-27-2;   8-1,2
Љиљана Златковић Стокић цртање, сликање и вајање 5-1/2; 6-1,2;  7-1/2;  8-1/2; 
Јелена Бракочевић хор

хор и оркестар

5-1/2;

6-1/2; 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ

 

 

Име и презиме разред и одељење
Тијана  Рабреновић 5/1;
Марина Баџим Беламарић 5/2;
Светлана Кајтез 6/1;
Мирјана Дудварски 6/2;
Срђан Милановић 7/1;
Маја Јаковљевић 7/2;
Невена  Станковић 8/1;
Весна Марковић 8/2;