РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА  У ДРУГОМ  ПОЛУГОДИШТУ

 ШКОЛСКЕ 2018/2019.  ГОДИНЕ

Примењује се од 1.03.2019.

    ДВОРИШТЕ      I  СПРАТ  Т 1,2,3   ГЛАВНИ УЛАЗ
  ПОНЕДЕЉАК Марина Баџим Беламарћ Александра Кунарац Биљана Божиноски Крстић
  УТОРАК Маја Јаковљевић Тијана Рабреновић Александар Ђурчилов
  СРЕДА Љиљана Златковић Стокић Светлана Кајтез Срђан Милановић
  ЧЕТВРТАК Дуња Филиповић Весна Марковић Мирјана Травица
  ПЕТАК Соња Мудрић Невена Станковић Мирјана Дудварски

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  У

ДРУГОМ    ПОЛУГОДИШТУ

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Примењује се од 1.03.2019.

  ДВОРИШТЕ Од 7:30 до 8:00 часова ЦЕЛОДНЕВНА Од 11:30 до 17:00 часова ПРИЗЕМЉЕ Oд 7:00 СПРАТ  
  ПОНЕДЕЉАК Јелисавета Делић Тијана Бојовић Зоран Дамчевић Биљана  Лазаревић
  УТОРАК Биљана  Лазаревић Бљана Нишевић Љиљана Маринковић Јелисавета Делић
  СРЕДА Дијана Жугић Маја Рашковић Марија Пурић Љубица Лисул Поповић
  ЧЕТВРТАК Љубица Лисул Поповић Александра Вуловић Олга Кнежевић Дијана Жугић
  ПЕТАК     Јелисавета Делић Биљана  Лазаревић Дијана Жугић Љубица Лисул Поповић     Биљана  Лазаревић Јелисавета Делић Љубица Лисул Поповић Дијана Жугић