КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ШКОЛСКА 2018/2019.ГОДИНА

                                                                                                             

Календар активности око спровођења завршног испита

                                                 

Датум и време Садржај активности
11.14. мај 2018.

од 9-14 часова

 ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

26. мај 2018.

10. часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊА У ШКОЛАМА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

 

01.- 03. јун 2018.

од 10. часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА

 

03.- 05. јун 2018.

од 10. часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У БАЛЕТСКИМ ШКОЛАМА
01.- 03. јун 2018.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У УМЕТНИЧКИМ ШКОЛАМА ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ

 

02. јун 2018.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ И МАТЕМАТИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА
02. и 03. јун 2018.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ФИЛОЛОШКИМ ГИМНАЗИЈАМА И ФИЛОЛОШКИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

02. и 03. јун 2018. ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА И ПОДНОШЕЊЕ СПОРТСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СПОРТСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
03. јун 2018.

10-12 часова испит из математике

14-16 часова из физке

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ (МАТЕМАТИКА/ФИЗИКА) И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ (МАТЕМАТИКА)
07. јун 2018.

од 8 – 16 часова

ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

08. јуна 2018.

до 12 часова

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

18. јун 2018.

од 09:00 – 11:00

понедељак

ЗАВРШНИ ИСПИТ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

19. јун 2018.

од 09:00 – 11:00

уторак

ЗАВРШНИ ИСПИТ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

 

20. јун 2018.

од 09:00 – 11:00

среда

ЗАВРШНИ ИСПИТ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
22. јун 2018.

до 8:00 часова

петак

ПРЕЛИМИНАРНИ  РЕЗУЛТАТИ  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА НА НИВОУ ШКОЛЕ
23. јун 2018.

од 8:00 до 16:00 часова

ПРИЈЕМ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

 

25. јун 2018.

од 8:00 до 16:00 часова

ПРИЈЕМ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОКРУЖНИМ УПИСНИМ КОМИСИЈАМА
28. јун 2018.

од 08:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

 

29. јун 2018.

до16:00 часова

УПИС У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

 

29. и 30. јун 2018.

од 8:00 до 15:00 часова

петак и субота

ПОПУЊАВАЊЕ  И ПРЕДАЈА  ЛИСТЕ  ЖЕЉА  У ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ

 

 

 

04. јул 2018.

од 8:00 часова

ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
04. јул 2018.

од 8:00 до 15:00 часова

ПРИЈЕМ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА ИЗРАЖЕНЕ ЖЕЉЕ И УНОШЕЊЕ ИСПРАВКИ
05. јул 2018.

од 12:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА, ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА НА ЗВАНИЧНОМ И ТЕХНИЧКОМ САЈТУ

 

08. јул 2018.

од 8:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНИХ РЕЗУЛТАТА РАСПОДЕЛЕ УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА, СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА

 

08. јул 2018.

до 20:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС У ДРУГОМ КРУГУ

 

09. и 10. јул 2018.

од 8 до 15 часова

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ПРВИ УПИСНИ КРУГ, ОСИМ ЗА УПИС У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

 

09. јул 2018.

од 8:00 до 15:00 часова

ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

 

11. јул 2018.

до 20:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПОСЛЕ ДРУГОГ УПИСНОГ КРУГА

 

11. јул 2018.

до 20:00 часова

КОНАЧАН РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА У ДРУГОМ УПИСНОМ КРУГУ
12. јул 2018.

од 8.00 до 15.00

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ, ОСИМ ЗА УПИС У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ