Фотографије са Дана Светог Саве. У насој сколи одрзана је Светосавска академија поводом Дана Светог Саве, у којој су уцествовали уценици насе сколе. Академији су присуствовали уценици, запослени и пријатељи сколе.