Поштовани родитељи,

Ближи се почетак нове школске године, која због актуелне епидемиолошке ситуације захтева другачију организацију образовно-васпитног рада.

Организација рада биће заснована на педагошким принципима и потребама ученика и родитеља, а у складу са Закључком Кризног штаба, Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години и Посебним програмом образовања и васпитања.

У складу са тим, у школи су у току припреме како би се обезбедили неопходни услови за несметано одвијање наставе.

О начину организације образовно-васпитног рада, распореду часова, подели одељења на групе и другим активностима везаним за почетак школске године, бићете обавештени током следеће недеље, након што Наставничко веће донесе План организације и реализације образовно-васпитног рада.

Организација рада ће у великој мери зависити од просторних и кадровским могућности школе.

Молимо вас за разумевање и сарадњу.

Желимо вам добро здравље.

Наставничко веће ОШ ”Петар Петровић Његош”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *