РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА  У ПРВОМ  ПОЛУГОДИШТУ

 ШКОЛСКЕ 2019/2020.  ГОДИНЕ

Примењује се од 1.09.2019.

    ДВОРИШТЕ      I  СПРАТ  Т 1,2,3   ГЛАВНИ УЛАЗ
  ПОНЕДЕЉАК Марина Баџим Беламарић Тијана Рабреновић Снежана Детар Јевђовић
  УТОРАК Маја Јаковљевић Љиљана Златковић Стокић Борка Панајотовић Мирјана Дудварски
  СРЕДА Дуња Филиповић Весна Божиновић   Срђан Милановић
  ЧЕТВРТАК Бранка Бабић Биљана Божиноски Крстић Мирјана Травица
  ПЕТАК Светлана Кајтез Весна Марковић Александра Кунарац Александар Ђурчилов

                                                                                                                                                           Директор школе

                                                                                                                                                            Весна Барачков

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  У

ПРВОМ    ПОЛУГОДИШТУ

ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Примењује се од 1.09.2019.

  ДВОРИШТЕ ЦЕЛОДНЕВНА ПРИЗЕМЉЕ Од 7:00 СПРАТ  
  ПОНЕДЕЉАК Јелисавета Делић Тијана Бојовић Дијана Жугић Биљана Лазаревић
  УТОРАК Биљана Лазаревић Биљана Нишевић Наташа Јокић Александра Вуловић
  СРЕДА Александра Вуловић Маја Рашковић Марија Пурић Олга Кнежевић
  ЧЕТВРТАК Олга Кнежевић Милица Јовановић Љиљана Маринковић Јелисавета Делић
  ПЕТАК     Јелисавета Делић
Биљана Лазареви
Александра Вуловић
Олга Кнежевић
Тијана Бојовић
Биљана Нишевић
Маја Рашкови
Милица Јовановић
Љубца Лисул Поповић Биљана Лазаревић
Александра Вуловић
Олга Кнежевћ
Јелисавета Делић

                                                                                                                                            Директор школе

                                                                                                                                             Весна Барачков