ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Услови пандемије вируса Covid 19

 Ред. бројПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКАПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕВРЕМЕ И НАЧИН КОНТАКТА
1.Јаковљевић МајаСрпски језикппнедељак, 15:00-15:30 maj.jakovljevic@gmail.com
2.Дудварски МирјанаСрпски језикутпрак, 14:20-14:50 mdudvarski13@gmail.com
3.Детар Јевђовић СнежанаИталијански језиксреда, 16:10-16:40 sandra.tripkovic@gmail.com
4.Шуковић ТијанаЕнглески језикутпрак,17:00-17:30 tijana.sukovic@gmail.com
5.Марковић ВеснаЕнглески језикппнедељак, 14:55-15:25 vesnavaca@gmail.com
6.Филиповић ДуњаГеографијапетак, 14:20-14:50 dunja.filipovic@yahoo.com
7.Баџим Беламарић МаринаИстпријаппнедељак, 14:25-14:55 marinabbel@gmail.com
8.Милпјевић ЈеленаМатематикасреда, 13:00-13:30 jelenniko5555@gmail.com
9.Божиновић ВеснаМатематикасреда, 16:40-17:10 vesnabmatematika@gmail.com
10.Панајотпвић БоркаХемијачетвртак, 14:20-14:50 borkapanajotovic@gmail.com
11.Кајтез СветланаФизикасреда, 14:20-14:50 s.kajtez1@gmail.com
12.Травица МирјанаБиолпгијаутпрак, 15:35-16:05 travicamirjana@gmail.com
13.Златкпвић Стокић ЉиљанаЛиковна културасреда, 14:50-15:20 likovnonjegos@gmail.com
14.Томић ЈеленаМузичка културачетвртак, 15:35-16:05 muzickonjegos@gmail.com
15.Божиноски Крстић БиљанаТИТутпрак, 14:20-14:50 bbkrstic@gmail.com
16.Ђурчилов АлександарТИТчетвртак, 14:20-14:50 avezbanje@gmail.com
17.Милановић СрђанФизичко и здравствено васпитањечетвртак, 14:20-14:50 srdjandjidja@gmail.com
18.Радичевић ЈеленаФизичко и здравствено васпитањесреда, 15:00-15:30 radicevicj@gmail.com
19.Ивковић ТомаВерска наставачетвртак, 15:35-16:05 ivkovictoma@open.telekom.rs

Разредна настава

Ред.бројПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКАРазред и одељењеВРЕМЕ И НАЧИН КОНТАКТА
1.Јелисавета Делић1-1понедељак, 17:00-17:45 lelajelisaveta@gmail.com
2.Биљана Нишевић1-1уторак, 17:00-17:45 nisevicbiljana@gmail.com
3.Биљана Лазаревић1-2понедељак, 17:00-17:45 biljanalazarevic95@gmail.com
4.Тијана Бојовић1-2уторак, 17:00-17:45 teachertijana@gmail.com
5.Љубица Лисул Поповић2-1уторак, 17:00-17:45 ljbcpopovic@gmail.com
6.Милица Јовановић2-1уторак, 17:00-17:45 milica.jovanovic.uF@gmail.com
7.Дијана Жугић2-2среда, 17:00-17:45 dixi.dijana.zugic@gmail.com
8.Тања Митровић2-2уторак, 17:00-17:45 tajci9@gmail.com
9.Наташа Јокић3-1понедељак, 17:00-17:45 natasasandulovicjokic@gmail.com
10.Марија Пурић3-2понедељак, 17:00-17:45 marijaibata@gmail.com
11.Љиљана Марнковић3-3среда, 17:00-17:45 ljiljana1ma@gmail.com
12.Александра Вуловић4-1среда, 17:00-17:45 sanja.vulovic@gmail.com
13.Маја Рашковић4-2понедељак, 17:00-17:45 majajoca12@gmail.com