Поштовани, родитељи,

Упознајемо вас са  Инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Кабинет Министра,  број 601-00-9/4/2020-01, од 5.05.2020. године, а везаним за прихват деце током трајања епидемије COVID-19.

Прихват деце у боравак и целодневну наставу вршиће се  у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције, заштите и сузбијања ширења епидемије COVID-19. То значи да ће бити организован само за оне ученика чији су родитељи исказали потребу и којима је  то једини начин збрињавања деце док су на послу.

Своју потребу родитељи доказују потврдом од стране послодавца која доказује да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће.

Родитељи могу доводити децу радним данима најраније у 7,30 а по дете могу доћи најкасније у 16,30.

Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте учитеља.

Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.

Родитељ је у обавези да када доводи дете у школу обавезно носи маску, тако да прекрије уста и нос, дезинфикује руке на улазу и пређе преко постављене дезобаријере за обућу и  уз минимално задржавање. Кад год је то могуће, родитељи не треба да улазе у школу, већ да се обрате дежурном лицу које ће их повезати са учитељем.

Боравак ученика ће бити организован у групама до 9 ученика+учитељ.

За време боравка биће организован образовно васпитни рад уз уважавање потреба ученика за одмором и активностима за релаксацију. У складу са временским приликама, време ће проводити и у школском дворишту уз надзор наставника тако да не долази до мешања деце различитих мањих група.

Обавезе родитеља

  • Своју потребу за збрињавањем детета докаже Потврдом послодавца да је радно ангажован

и да му се не може организовати рад од куће;

  • Свакодневно, пре доласка у школу родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у школу и о томе обавести директора;
  • Родитељ треба да обезбеди посебну флашицу са водом која ће бити само за потребе његовог детета током боравка у школи;
  • Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, и да им припреме ужину или суви оброк, а у складу са потребама и навикама деце, јер у школи неће бити организована исхрана ученика.

Школа ће предузимати све прописане мере у циљу заштите  здравља и безбедности деце, родитеља и запослених  и обавештавати родитеље о битним смерницама и протоколима.

Спровођење препорука и превенција инфекције COVID-19, изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце, а у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих

Надамо се да ће партнерски односи са породицом који се заснивају на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности допринети да овај период успешно пребродимо.                                         

С  поштовањем