Поштовани родитељи,

Због рада Школе у изнењеним условима све активности школе сведене су на реализацију неопходних школских активности.

У складу са тим:

  • Комуникација између Школе и родитеља и других установа и институција обавља се само преко званичног е-маил Школе: os.ppnjegos@mts.rs
  • Настава се одвија на даљину путем већ формираних вибер група, електронске поште и дигиталних платформи
  • Комуникација са учитељима и одељенским старешинама врши се путем формираних вибер група и електронске поште
  • Финансијско пословање у условима ванредне ситуције ограничава се на исплату зарада и накнада зарада
  • Све финансијске активности по основу закључених уговора одлажу се до истека ванредног стања