Поново се налазимо у ситуацији да се настава одвија на даљину.
Настава ће се одвијати путем Google classroom-а i Google meet-а како
бисмо одржали и сачували безбедност и квалитет образовно-васпитног
процеса.
Да би рад био што квалитетнији и успешнији током наставе на
даљину, важно је да знате да је Гугл учионица као учионица у школи и да је
потребно поштовати правила понашања:

 1. Ученик је дужан да у заказано време, у складу са важећим распоредом
  часова, приступи Гугл учионици
 2. Ученик у Гугл учионицу улази само са школског налога
 3. Ученик не обавља самвољно посао администратора
 4. Присуство часовима је обавезно
 5. У ситуацији да ученик има техничких потешкоће приликом приступа
  платформи, обавештава о томе СМС поруком одељењског старешину
 6. Понашање у Гугл учионици подразумева пристојно понашање, међусобно
  поштовање и уважавање
 7. Забрањено је фотографисање, снимање, објављивање или дељење било ког
  садржаја насталог током наставе на даљину

Желимо Вам добро здравље и успешан рад током наставе на даљину.