ПРЕПОДНЕВНА  СМЕНА

1. час 08:00 – 08:30

2. час 08:35 – 09:05

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута

3. час 09:20 – 09:50

4. час 09:55 – 10:25

Одмор и проветравање учионица 10 минута

10:35 – 12:30 остале активности у оквиру целодневне наставе (самостални рад и активности у слободном времену)

1. час 10:45-11:15

2. час 11:20-11:50

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута

3. час 12:05 – 12:35

ПОПОДНЕВНА  СМЕНА

1. час 13:00 -13:30

2. час 13:35 – 14:05

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута

3. час 14:20 – 14:50

4. час 14:55-15:25

Одмор и проветравање учионица 10 минута

5. час 15:35 – 16:05

6. час 16:10 – 16:40