ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког
развоја број 610-00-00297/2020-07, од 30.03.2020. године обавештавамо Вас:

Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, од 1.04.2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу преко Портала е Управе. Након дефинисања уписа од Стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, родитељима који су преко ове услуге исказали
интересовање, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у основну школу.

На Порталу еУправа, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање. Све наредне информације биће доступне на сајту школе www.osppnjegos.edu.rs .

Можете се обратити Школи и путем мејл адресе os.ppnjegos@mts.rs Или секретару школе на телефон 063 11 62 902 сваког радног дана у периоду од 12:00 до 15:00 часова.