Целодневна и класична разредна настава

Разред и одељење Име и презиме учитеља
I-1 Љубица Лисул Поповић Милица Јовановић
I-2 Дијана Жугић Маја Рашковић
II-1 Наташа Јокић Тијана Бојовић
II-2 Марија Пурић Биљана Нишевић
II-3 Љиљана Маринковић  
III-1 Александра Вуловић
III-2 Олга Кнежевић
IV-1 Биљана Лазаревић
IV-2 Јелисавета Делић

Предметна настава (од 5. до 8. разреда)

Име и презиме Предмет Разред и одељење
Мирјана Дудварски српски језик 6/1,2;   7/1,2; 
Маја Јаковљевић српски језик 5/1,2;  8/1,2; 
Снежана Детар Јевђовић италијански језик 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2; 8/1,2;
Весна Марковић енглески језик 1/1,2; 2/1; 5/1,2  6/2; 7/1,2; 8/1,2;
Тијана Рабреновић енглески језик 2/2,3; 3/1,2;  4/1,2;   6/1;  
Весна Божиновић математика 6/1;  7/1,2;  
Јелена Милојевић математика 5/1,2  6/2;  8/1,2; 
Марина Баџим Беламарић историја 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Дуња Филиповић Географија     5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Мирјана Травица Биологија 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Светлана Кајтез физика 6/1,2;  7/1,2;  8/1,2;
Борка Панајотовић хемија  7/1,2;  8/1,2;  
Александар Ђурчилов техника и технологија техничко и информатичко образовање 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2
Биљана Божиноски Крстић техника и технологија техничко и информатичко образовање 5/1,2; 6/1,2;  7/1,2;  8/1,2
Љиљана Златковић Стокић ликовна култура 5/1,2 ;  6/1,2;  7/1,2;  8/1,2
Срђан Милановић физичко и здравствено васпитање физичко васпитање 5/1,2;   6/1,2;  7/1,2;    8/1,2
Александра Кунарац музичка култура 5/1,2;  6/1,2;  7/1,2; 8/1,2
Срђан Милановић изабрани спорт -одбојка                         8/1,2; 
                    ОФА                         7/1,2
Јелена Радичевић                    ОФА                       5/1,2 ;  6/1,2;
     
Тома Ивковић верска настава   1/1,2; 2-1,2/3; 3-1,2;  4-1,2;  5-1,2; 6-1,2; 7-1,2;  8-1/2; 
Марина Баџим Беламарић грађанско васпитање 5-1,2; 6-1,2;  7-1/2;  8-1,2;
Александар Ђурчилов информатика и рачунарство 5-1,2; 7-2; 8-1 
Биљана Божиноски Крстић   информатика и рачунарство   5-1,2;  6-1,2    
Светлана Кајтез информатика  6-1,2  7-1   8-2
Љиљана Златковић Стокић цртање, сликање и вајање 5-1,2; 6-1/2;  7-1,2;  8-1/2; 
Александра Кунарац хор хор и оркестар 5/1/2; 6-1/2;  7-1/2; 

           Одељењске старешине у предметној настави

Име и презиме Разред и одељење
Весна Марковић 5/1;
Дуња Филиповић 5/2;
Тијана  Рабреновић 6/1;
Мирјана Травица 6/2;
Светлана Кајтез 7/1;
Мирјана Дудварски 7/2;
Срђан Милановић 8/1;
Маја Јаковљевић 8/2;