Новости

За све ученике I и II разреда у школској 2021/2022. год. биће обезбеђени уџбеници за предмете: СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, СВЕТ ОКО НАС, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК.

За ученике III, IV, V и VI РАЗРЕДА биће обезбеђени ТАБЛЕТИ И КОДОВИ за приступ ЕЛЕКТРОНСКИМ УЏБЕНИЦИМА.

Ученици ће моћи да приступе електронским уџбеницима са спискa одабраних уџбеника ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ за школску 2021/2022. годину.

За више информација кликние ОВДЕ

Додела награда и признања

У свечаној сали Општине Савски венац у уторак 29.6.2021. године, додељене су награде и признања за постигнут изванредан успех током осмогодишњег школовања носиоцима Вукове дипломе и Ђаку генерације.

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПОЛАГАЊУ  ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана 23. 24. и 25. јуна у школи;
 • Сва три дана испит почиње у 9:00 часова и траје 120 минута;
 • У среду 23. јуна 2021. године ученици полажу завршни испит из српског језика;
 • У четвртак 24. јуна 2021. године ученици полажу завршни испит из математике;
 • У петак 25. јуна 2021. године  ученици полажу комбиновани тест;
 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до  8:15 часова сва три дана одржавања испита;  
 • Завршни испит одржаће се у учионицама на првом спрату и у једној учионици на другом спрату;
 • Сва три дана ученици улазе у исте учионице. Број учионице је истакнут на  јединственом списку. Ученици  седе на местима, у  клупи која је  обележена редним  бројем са јединственог списка;
 • Пре уласка у учионице ученици остављају све личне ствари, (осим прописаног прибора), на предвиђено место и преузимају их по завршетку испита;
 • Израда сва три теста траје 120 минута. Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;
 • На испит сва  три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу;

ДОЗВОЉЕН ПРИБОР

 • За  српски језик (хемијска оловка, графитна оловка и гумица);
 • За  математику (хемијска оловка, графитна оловка, гумица, лењир, троугао и шестар);
 • За комбиновани тест (хемијска оловка, графитна оловка и гумица);
 • Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика;
 • Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена, мастило ове оловке је  нестабилно  при загревању, што приликом  скенирања тестова за прегледање  може да доведе до нестајање записа;
 • Све време боравка у школи ученици су обавезни да носе заштитне маске и поштују прописане превентивне мере.

Прилог 9

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да  је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 • Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗКТ)

  VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег,  језика, задаци из математике и комбиновани )

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Драги осмаци

ОВДЕ можете преузети распоред припремне наставе.

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА КОЈИ УПИСУЈУ СРЕДЊУ ШКОЛУ

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа. 

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља 
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Сваког марта се сећамо српских жртава страдалих у НАТО бомбардовању 1999. год. и погрому 2004. год

16.3.2021.

НАТО бомбардовање СРЈ је извршено без одобрења Савета безбедности ОУН – а и трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. год. Српске снаге безбедности су оптужене да врше етничко чишћење косовских Албанаца. Ваздушни напади су прво били усмерени на војне циљеве, а после су се проширили на привредне и цивилне објекте. Материјалне штете су огромне, а број погинулих се креће од 1200 до 2500. Напади су завршени 10. јуна потписивањем Кумановског споразума и усвајањем Резолуције 1244 у Савету безбедности. СР Југославија (Србија) је задржала суверенитет над Косовом и Метохијом, али је та територија стављена под међународни протекторат. Косово и Метохију је заједно са војском напустило више од 200 000 Срба и других неалбанаца.

Мартовски погром 2004. год. је означио масовне нападе албанских екстремиста на преостало српско цивилно становништво на Косову и Метохији. Велики број Срба је протеран 17. марта 2004. год. Спаљене су њихове куће и оскрнављени културно – историјски споменици.

Поштовани родитељи,

                 По препоруци Кризног штаба од 12.03.2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је  Одлуку да се у седмици од 15. до 19. марта 2021. године, за све разреде другог циклуса (5 – 8 разред) основне школе настава организује путем наставе на даљину (Допис број 610-00-00178/2021-07, од 12.03.2021. године).

                 У првом циклусу (од првог до четвртог разреда) образовно-васпитни рад ће се одвијати у школи, на начин на који се и до сада одвијао, уз уважавање епидемиолошких мера и просторних и кадровских капацитета школе.

                Часови предметне наставе ће се одвијати на   Google-classсroom у реалном времену, према важећем распореду часова у поподневној смени. Сви ученици имају приступне параметре за приступ учионици. 

                 Настава почиње у  13.00 часова.

                Планиране провере знања и писмени задаци одлажу се, а о новом распореду писмених и контролних задатака, као и о начину израде ученици ће бити благовремено обавештени.

                 У недељи од 15. до 19. марта неће бити организован долазак ученика у  школу ради оцењивања. 

                Детаљније  информације о организацији и реализацији образовно-васпитног рада ученици ће добити од  предметних наставника и одељенских старешина.  

Желим  Вам добро здравље.

                                                                                                                                     Директор школе

                                                                                                                                       Весна Барачков

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

23.2.2021.

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се сваке године последње среде у фебруару под називом “Дан розих мајица”.

Тим поводом се организују разне манифестације и активности.

Ове године је то 24. фебруар.

Прича о Дану розих мајица

            Први пут је Дан розих мајица обележен у Канади 2007 године. Чарлс Мек Нил, ученик из Канаде дошао је у школу у розе мајици коју је обукао у знак подршке својој мајци оболелој од рака. Због розе боје претрпео је вербално насиље од својих вршњака. Група активиста, купује 50 розих мајица, дели их ученицима у знак подршке Чарлс Мек Нилу. И други ученици су самоиницијативно долазили у школу у розе мајицама. Тако розе мајица постаје симбол борбе против вршњачког насиља.         

            Обележавање Дана розих мајица има за циљ промовисање толеранције и заштите ученика од насиља и дискриминације.      

            Зашто је важно да причамо о вршњачком насиљу?

   Као прво, да бисмо га препознали, да би на њега реаговали и заштитили жртве.

            Вршњачко насиље представља понашање које за последицу има повреду детета, његове личности и достојанства.

            Насиље треба да приметимо, не да пред њим затворимо очи. На насиље треба реаговати, а не окретати главу.

           Морамо рећи ДА другарству, НЕ насиљу!

У СУСРЕТ СВЕТОМ САВИ
27.01.2021.

Драга децо и одрасли, срећан вам Савиндан!
Свети Сава – рођен као Растко Немањић, трећи, најмлађи син великог жупана Стефана Немање – био је светогорски монах, студенички јеромонах и архимандрит, први архиепископ самосталне Српске цркве, дипломата, законодавац, књиженик, просветитељ и ходочасник.

Свети Сава је био не само оснивач светосавског православља, већ и велики измиритељ, праведник, добротвор, оснивач првих лечилишта, болница и школа.

Помиње се да је Савиндан први пут обележен као школска слава давне 1812. године у Земуну. До општег прихватања као школског заштитника ишло се постепено. Кнез Милош Обреновић 1823. године наређује да се у свим школама у Србији овај дан обележава као школска слава, а 1840. године Михаило доноси закон о школској прослави Светог Саве.

Дан Светог Саве је празник српског језика и просвете, пут који нас учи живљењу у доброти и љубави.

Радујмо се слави свих нас и сећајмо се нашег великог светитеља, учитеља и мудраца.

У сусрет Светом Сави
Направљено с радошћу
НОВОГОДИШЊА ИЗЛОЖБА
Направљено под срећном звездом

Поштовани родитељи и ученици,

У складу са Изменама календара образовно-васпитног рада за основне школе, зимски распуст се завршава 15. јануара 2021. године, а друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

На основу одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, донетих на седници од 11.01.2021. године, настава у основновним школама од почетка другог полугодишта ће се организовати у складу са Стручним упутсством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години (број. 610-00-00674/2020-07 од 11.08.2020. године и дописом о предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања (број 601-00-00027/4/2020-15 од 19.08.2020. године).

То конкретно значи да ће настава отпочети на начин како је била организована почевши од 1. септембра 2020. године:

 • За ученике  од првог до четвртог разреда настава ће се организовати свакодневно  у школи кроз непосредан образовно васпитни рад;
 • одељења су подељена на групе у  истом саставу као током првог полугодишта;
 • Настава почиње у 8.00 часова, часови трају 30 минута и реализују се према распореду који је важио и током првог полугодишта;
 • Остале активности у оквиру целодневне наставе реализоваће се након настава, до 12.30 часова, а дежурство је, у складу са расположивим ресурсима школе, организовано до 15.00 часова за ученике чија оба родитеља раде ван куће;
 • Група А  ученика трећег и четвртог разреда  прве недеље има четири часа;
 • За ученике трећег и четвртог разреда, чија оба родитеља раде ван куће, биће организован продужени боравак који финансира Град Београд.

За ученике од петог до осмог разреда настава ће се организовати по комбинованом моделу што значи:

 • Одељења су подељена на групе у истом саставу као током првог полугодишта
 • У првој недељи другог полугодишта  група А има наставу у школи у понедељак, среду и петак, а група Б у уторак и четвртак. Од следеће недеље се групе ротирају;
 • Часови почињу у 13.00 часова, трају 30 минута и реализују се према распореду који је важио током првог полугодишта.

Начин реализације наставе током другог полугодишта ће се прилагођавати у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе Републике Србије које су условљене епидемиолошком ситуацијом о чему ћемо вас на време обавестити.

С радошћу очекујемо повратак деце у школу и желимо вам добро здравље.

Наставничко веће ОШ ”Петар Петровић Његош”

Поштовани родитељи и ученици,

Подела књижица обавиће се у уторак, 22.12.2020. године по следећем распореду:

1. – 4. РАЗРЕД

1. група од  9:45 – 10:00

2. група од 10:10-10:25

5. – 8. РАЗРЕД

1. група 10:45 – 11:00

2. група 11:10 -11:25

Групе се одређују по договору са одељењским старешином.

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ, ДОБРО ЗДРАВЉЕ И ЗАСЛУЖЕН ОДМОР.КОЛЕКТИВ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

Поштовани ученици и родитељи,

Школа у складу са Упутством за организацију рада основних школа и завршетак првог полугодишта  Министарства просвете, науке  и технолошког развоја од 27. 11. 2020. год. а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, врши измене оперативног плана рада школе  за период  од понедељка  30.11.2020. год. до петка 18.12.2020.год.  Измењеним оперативним  планом  предвиђено је да: 

 • Ученици првог циклуса од 1. до 4. разреда настављају наставу у школи, по истом распореду и моделу као и до сад.
 • Ученици другог циклуса од 5. до 8. разреда похађаће наставу online.
 • Настава ће се одржавати према утврђеном  распореду у преподневној смени  са почетком у 8:00 часова од понедељка до петка и трајаће 45 минута. 
 • Часови који се не могу реализовати по утврђеном  распореду  због рада наставника у две школе или  рада наставника са млађим  разредима у препоневној смени, ће се реализовати у времену које ће ученици утврдити са предметним наставником.
 • Часови се одржавају  целом одељењу и ученици су у обавези да за време трајања часа прате садржаје преко одабране платформе преко које комуницирају са наставницима.
 • Уколико ученици нису у могућности да приступе online садржајима, о разлозима треба да обавесте предметног наставника и одељењског старешину како би изнашли решење .
 • У уторак 01. 12. 2020. године на сајту школе  биће објављен измењен  

                  распоред писмених задатака и контролних вежби  за период од понедељка 

                 30.12.2020. год. до петка 18.12.2020.год.

            Молимо ученике  да наставу на даљину схвате  озбиљно како би што успешније привели ово полугодиште крају.Желимо Вам добро здравље

Поштовани родитељи

                      По  препоруци Кризног штаба, а на основу Уредбе  Владе Републике Србије, од 25.11.2020. године,  од понедељка, 30.11.2020. године,  за ученике од петог до осмог разреда настава се одвија путем наставе на даљину.

                      У првом циклусу  (од првог до четвртог разреда) образовно-васпитни рад ће се одвијати у школи, на начин на који се и до сад одвијао, уз уважавање епидемиолошких мера и просторних и кадровских капацитета школе.

                      У складу са Одлуком о промени  школског календара, прво полугодиште за све ученике се  завршава  у петак 18. децембра 2020. године. Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2020. године.

Детаљније информације о организацији и реализацији образовно-баваспитног рада ученици ће добити од својих предметних наставника и одељенских старешина.

                        У прилогу Вам достављам Допис Министарства просвете,  науке и технолошког развоја од 27.11.2020. године.

                        Желимо вам добро здравље.                                                                                                                                         Наставничко веће