ПОНЕДЕЉАК

9:30  –  13:30 

УТОРАК

14:20-14:50

СРЕДА

9:3–  13:30   

ЧЕТВРТАК

13:30 – 14:50

ПЕТАК14:55-16:50