ПОНЕДЕЉАК

8:00 – 9:30      – Мирјана Дудварски

9:30  –  13:30  –    Слађана Милин

СРЕДА

9:3–  13:30    Слађана Милин

ЧЕТВРТАК

8:00- 10:45      Снежана Детар     

10:45 – 11:40        Мирјана Дудварски