КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУДандатум/време
Пробни завршни испит – математикапетак24.03.2023. године, 12-14 ч
Пробни завршни испит-српски/матерњи језик и трећи тестсубота25.03.2023. године, 9-11 ч
српски/матерњи језик;
11.30-13.30ч трећи тест
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу
www.mojasrednjaskola.gov.rs

(МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
од уторка до понедељка наредне недељеод 18. до 24.04.2023.године, до 16 ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којума је организовано полагање пријемних испитапетак и понедељак21. и 24.04.2023.године,
09- 16 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне областипетак-субота-недеља12,13.и 14.05.2023. године, у два термина од 9-12ч и
14-17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)субота13.05.2023. године, 10-12ч биологија и 14-16ч хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке

субота -недеља

13.05.2023. године, српски/матерњи језик
10-12ч;
14.05.2023. године,
страни језик, 10-12ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио – визуелне уметностисубота13.05.2023. године,14-16ч
Пријемни испит у музичким школама
петак-субота-недеља

19,20. и 21.05.2023. године, од 10ч

Пријемни испит у балетским школама
петак-субота-недеља19,20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)субота20.05.2023. године,10-12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историјусубота20.05.2023. године,10-12ч географија; 14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)субота20.05.2023. године, 14-16ч физика
Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језикусубота и недеља20.05.2023. године, писмени тест 13-15ч;
21.05.2023. године, усмени испит од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математикунедеља21.05.2023. године, 10-12ч
Прелиминарни резултати пријемног испита и подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате
(детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
од понедељка до уторка наредне недеље
од 15. до 23.05.2023. године
Коначни резултати пријемних испитаод уторка до среде наредне недељеод 16. до 24.05.2023. године
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи)четвртак-субота8-10.06.2023. године, 8-16ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језикасреда21.06.2023. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математикечетвртак22.06.2023. године, 09-11ч
Завршни испит – трећи тестпетак23.06.2023. године, 9-11ч
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШнедеља25.06.2023. године, до 8 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)недеља и понедељак25.06.2023. године,после 8 ч и 26.06.2023. године, до 15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)понедељак26.06.2023. године, 8-15ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
понедељак и уторак

26.06.2023. године, после 16ч и 27.06.2023. године, до 8ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита
( електронским путем и непосредно у основној школи) – за другостепену комисију
уторак27.06.2023. године, 08-15ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)уторак27.06.2023. године,после 16ч
Објављивање коначних резултата завршног испитасреда28.06.2023. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школесреда28.06.2023. године,од 08-15ч
Попуњавање листе жеља електронским путемчетвртак и петакод 29.06.2023.годие у 8ч до 30.06.2023. године у 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)четвртак и петак29. и 30.06.2023. године 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)субота01.07.2023. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки
(непосредно у школи)
субота01.07.2023. године, 08-15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајтунедеља02.07.2023. године,
до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школамапонедељак03.07. 2023. године,
до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругупонедељак03.07.2023. године до 08ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг
(електронским путем и непосредно у школи)
понедељак03.07.2023.године 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем
(после првог и после другог уписног круга)
понедељак-
петак
од 03.07.2023. године у 8ч до
07.07.2023. године до 15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школепонедељак и уторак03. и 04.07.2023. године, 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругууторак04.07.2023. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног кругасреда05.07.2023. године,
до 08ч