ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ГИМНАЗИЈА И УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА

 • Пријава за полагање пријемног испита :
  од 12. до 15. априла 2021. године,
  електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola@gov.rs)
 • 15. и 16. априла 2021. године у папирном облику у средњим школама где се полаже пријемни испит (уколико није успело електронско пријављивање)
 • од 7. до 16. маја 2021. године – Пријемни испит у специјализованим одељењима гимназија и уметничким школама

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 • 23, 24. и 25. јуна 2021. године – Полагање завршног испита за школску 2021/2022. годину
 • 27. јуна 2021. године – Прелиминарни резултати завршног испита
 • 27. јуна 2021. године – Приговори на резултате завршног испита
 • до 3. јула 2021. године – Попуњавање листе жеља
  • Резултати, приговори и попуњавање листе жеља – Путем портала Моја средња школа (mojasrednjaskola@gov.rs)
 • 3. и 4. јула 2021. године. – предаја листе жеља у матичним школама у папирном облику (уколико није успело електронким путем)
 • 11. јула 2021. године – распоред ученика по школама, образовним профилима и смеровима у средњим школама

КАЛЕНДАР  АКТИВНОСТИ  ВЕЗАНИХ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТАИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ   2020/2021. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Дан, датум и времеСадржај активности
понедељак-четврта од 12.04.2021.у 8:00 до 15.04.2021. у 24:00Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs
четвртак-петак 15.-16.04.2021. 9:00-16:00ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)
субота и недеља 08.05.2021.писмени тест 10:00-12:00 09.05.2021.усмени испит 10:00-12:00  ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА ОДЕЉЕЊА У ШКОЛАМА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
субота, 08.05.2021. 10:00-12:00  ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ  ЗА УЧЕНИКЕ  СА  ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ
недеља,09.05.2021. 10:00-12:00 математика 14:00-16:00 физикаПРИЈЕМНИ  ИСПИТ  ЗА  УЧЕНИКЕ  СА  ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА  ЗА  РАЧУНАРСТВО И  ИНФОРМАТИКУ  И  ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА  ФИЗИКУ
субота,15.05.2021. 10:00-12:00 биологија 14:00-16:00 хемија  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ (биологија/хемија)
недеља,16.05.2021. 10:00-12:00 географија 14:00-16:00 историја  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ  
субота, 15.05.2021. 10:00-12:00 српски/матерњи језик недеља, 16.05.2021. 10:00-12:00 страни језик  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА  УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ
петак-субота-недеља 14, 15. и 16.05.2021. од 9:00-12:00 и од 14:00-17:00    ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ У УМЕТНИЧКИМ ШКОЛАМА  ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ
недеља,16.05.2021 10:00-12:00ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ  ЗА  УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СЦЕНСКЕ И АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ
субота и понедељак 15. и 17.05.2021. од 8:00 – 16:00 часова  ПРИЈАВЉИВАЊЕ  УЧЕНИКА  И  ПОДНОШЕЊЕ  СПОРТСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СПОРТСКОЈ  ГИМНАЗИЈИ
  10.05 -18.05.2021.  ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ  ИСПИТА (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
10.05 -18.05.2021.ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ  РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)
среда, 19.05.2021. до 8:00 часоваКОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)
субота, 26.06.2021. 10:00-11.30- српски језик, 12:00 -13.30 енглески језик недеља, 27.06.2021. 10-11.30ч – математика  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА IBO ОДЕЉЕЊА У ГИМНАЗИЈАМА
ЗАВРШНИ ИСПИТ
среда, 23.06.2021 од 09:00 – 11:00ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
четвртак, 24.06.2021. од 09:00 – 11:00  ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ  
петак, 25.06.2021. од 09:00 – 11:00  КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
недеља, 27.06.2021. до 10:00 часова                  ПРЕЛИМИНАРНИ  РЕЗУЛТАТИ  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА НА НИВОУ ШКОЛЕ
недеља,27.06.2021. од 10:00 до 16:00  ПРИЈЕМ  ПРИГОВОРА  УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПРВОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ (електронским путем и непосредно у основној школи)
недеља и понедељак 27.06.2021. и 28.06.2021.  ДОСТАВЉАЊЕ ОДГОВОРА  ПРВОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ НА ПРИГОВОРЕ УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
од поонедељка, 28.06.2021. у 15 часова до  уторка 29.06.2021. у 16:00 часова  ПРИЈЕМ  ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ  РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ДРУГОСТЕПЕНУ КОМИСИЈУ –  електронским путем
уторак,  29.06.2021. од 8:00 -16:00ПРИЈЕМ  ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ  РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  ЗА ДРУГОСТЕПЕНУ КОМИСИЈУ – НЕПОСРЕДНО У ШКОЛИ
петак, 02.07.2021. до 08:00ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА    
од 26.06 2021. У 8:00 до 03.07.2021. у 24:00ПОПУЊАВАЊЕ   ЛИСТЕ  ЖЕЉА  ЕЛЕКТРОНСКИМ  ПУТЕМ  
субота и недеља 03. и 04. 07.2021. од 8:00-15:00ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА   ЛИСТЕ  ЖЕЉА  У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
среда, 07.07.2021.ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (електронским путем и непосредно у школи)
среда, 07.07.2021.  од 8:00-15:00ПРИЈЕМ ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ИЗРАЖЕНЕ ЖЕЉЕ И УНОШЕЊЕ ИСПРАВКИ (непосредо у школи)
петак 09.07.2021.  од 8:00 до 15.00  ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА
недеља, 11.07.2021. до 8:00ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНИХ РЕЗУЛТАТА РАСПОДЕЛЕ УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА, СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА  
недеља, 11.07.2021.ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС У ДРУГОМ КРУГУ
од понедељка 12.07.2021 у 8.00 до –недеље 18.07.2021. у 24.00ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 
понедељак и уторак од 12 и 13.07.2021.  8:00 -15:00ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ПРВИ УПИСНИ КРУГ НЕПОСРЕДНО У СРЕДЊОЈ  ШКОЛИ  
понедељак, 12.07.2021. 8:00-15:00ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ (електронским путем или непосредно у школи)  
среда, 14.07.2021. до 24:00КОНАЧАН РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА У ДРУГОМ УПИСНОМ КРУГУ  
среда, 14.07.2021. до 8:00ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПОСЛЕ ДРУГОГ УПИСНОГ КРУГА
петак, 16.07.2021. од 8:00-15:00ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ НЕПОСРЕДНО У  СРЕДЊОЈ ШКОЛИ