ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ГИМНАЗИЈА И УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА

 • Пријава за полагање пријемног испита :
  од 12. до 15. априла 2021. године,
  електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola@gov.rs)
 • 15. и 16. априла 2021. године у папирном облику у средњим школама где се полаже пријемни испит (уколико није успело електронско пријављивање)
 • од 7. до 16. маја 2021. године – Пријемни испит у специјализованим одељењима гимназија и уметничким школама

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 • 23, 24. и 25. јуна 2021. године – Полагање завршног испита за школску 2021/2022. годину
 • 27. јуна 2021. године – Прелиминарни резултати завршног испита
 • 27. јуна 2021. године – Приговори на резултате завршног испита
 • до 3. јула 2021. године – Попуњавање листе жеља
  • Резултати, приговори и попуњавање листе жеља – Путем портала Моја средња школа (mojasrednjaskola@gov.rs)
 • 3. и 4. јула 2021. године. – предаја листе жеља у матичним школама у папирном облику (уколико није успело електронким путем)
 • 11. јула 2021. године – распоред ученика по школама, образовним профилима и смеровима у средњим школама