ОСНИВАЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

                  Не постоји тачан датум оснивања школе на Западном врачару, нити се у Државном архиву могао пронаћи неки документ о почетку рада и уопште о раду ове школе. О тим првим данима оснивања школе углавном се може дати нешто мало података на основу причања старијих људи, некадашњих ученика.

                  На основу документа у школској архиви ова школа је основана шездесетих година деветнаестог века. Школа је била неподељена, а била је смештена у ниској малој згради са једном учионицом и ходничићем. Била је сазидана од облутака и налазила се у Улици Генерала Жданова на северном делу дворишта данашње школске зграде.

                   Настава је вероватно извођена полудневно, јер су школу похађала мушка деца Источног и Западног врачара.

                    Тек око 1905. године подигнута је једна павиљонска зграда са пет учионица, која се сада налази у дворишту садашње школске зграде.

                     Нова школска зграда са 10 учионица, салом за свечаности, фискултурном салом, кухињом, трпезаријом, купатилом и потребним бројем канцеларија, подигнута је 1937. године. Школу је подизала београдска општина. Архитекта Ђорђе Лукић успешно је пројектовао зграду, која је у потпуности одговарала потребама савремене основне школе са десет одељења. У оно време то је била најлепша и најмодернија зграда у Београду.

                     Све до 1930. године школа носи назив ”Школа на Западном врачару”, а од 1930. године носи име ”Његош”.   Школа носи овај назив до 1944. године. Од 1944. до 1949. године ”Основна школа број 9”, а од 1949. године Основна школа ”Његош”. Од 1962. године школа је добила садашњи назив Основна школа ”Петар Петровић Његош”.

                     Око 1960. године дограђен је још један спрат и зграда има садашњи изглед.

                      Данас школа  има шеснаест одељења i 420  ученика од првог до осмог разреда. Ради само у једној смени, осим ученика првог и другог разреда који су обухваћени целодневном наставом.