ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  V ДО VIII  РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.3/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА   ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, УСЛУГЕ –НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ I  до  IVРАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОД.

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.2/2018

“ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА И ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.3/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ, ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.2/2019