НАБАВКА УСЛУГЕ  – ЕКСКУРЗИЈЕ  ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

НАБАВКА УСЛУГЕ – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

НАБАВКА УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ-РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора – на основу оквирног споразума

Обавештење о додели уговорана основу ОС

НАБАВКА УСЛУГЕ  – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

НАБАВКА УСЛУГЕ  – ЕКСУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

НАБАВКА УСЛУГЕ  – НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

НАБАВКА УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ-РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

НАБАВКА УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ-РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  V ДО VIII  РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.3/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА   ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, УСЛУГЕ –НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ I  до  IVРАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОД.

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.2/2018

“ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА И ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.3/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ, ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.2/2019