ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Септембар:

 • Конституисање Ученичког парламента  – избор руководства
 • Упознавање са планом, задацима, циљевима као и са начином рада

Ученичког парламента

 • Помоћ учитељима у припремању и организовању Дечје недеље
 • Разматрање предлога о садржају културно- забавног живота школе

( прослава Нове године, Светог Саве, Дана школе, прослава матуре и друге манифестације….)

 • Упознавање са Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

 

Октобар:

 •  Правила понашања у школи (израда  паноа)
 •  Прављење акционог плана уређења школског простора
 •  Учешће у припреми за обележавање Дана школе
 • Учешће у обележавању Дечје недеље

                                                   

Новембар:

 • Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја
 • Међународни дан толеранције – активности на тему толеранције (израда паноа)
 • Учешће у обележавању Дана школе

 

Децембар:

 • Обележавање светског дана борбе против  СИДЕ (израда паноа)
 • Учешће у организацији прославе Нове године
 • Учешће у акцији прикупљања поклон пакета за децу без родитељског старања и децу  у болници (одећа, обућа, школски прибор, средства за хигијену)

 

Јануар:

 • Учешће у организацији прославе Дана Св. Саве

 

 

Фебруар:

 • Професионална оријентација ученика 8. разреда (израда паноа “Како одабрати средњу школу”)
 • Анализа успеха на крају првог полугодишта

 

 

Март:

 

 • Прављење паноа на тему – Превенција насиља у школи

 

 

 

Април:

 

 • Анализа успеха на крају трћег тромесечја (успех и дисциплина ученика)
 • Акција сређивања школског простора поводом светског Дана планете земље
 • Учешће у активностима у вези са Ускршњим базаром
 • Професионална оријентација  ученика 8. разреда (израда паноа)

 

 

Мај:

 • Обележавање међународног дана породице “Дан породице” (израда паноа)
 • Учешће у припремама за „Пролећни маскембал“
 • Предлог Ученика генерације

 

Јун:

 

 • Анализа рада Ученичког парламента у школској 2017/2018. год.
 • Извештај о реализацији планираних активности
 • Разматрање предлога  плана за наредну школску годину
 • Учешће у припреми  матурске вечери
 • Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта

 

 

За рад Ученичког парламента задужени су педагог Кљајевић Бранкица  и одељењске старешине 7. и 8. разреда. Ради реализације садржаја Програма Здравствене заштите, Ученички парламент ће сарађивати са Школским диспанзером, Канцеларијом за младе Општине Савски венац и учествоваће у свим активностима које организују ове установе.