Директор школе

Весна Барачков

E-mail: os.ppnjegos@mts.rs

Tel.+381 11 361 25 45

Лице за заштиту података о личности
Јелена Марјановић
Тел.+381 11 361-2545

Педагог, Бранкица Кљајевић

Тел.+381 11 265 63 65