Лице за заштиту података о личности
Јелена Марјановић
Тел.+381 11 361-2545
E-mail: zpl.njegos@gmail.com