На основу одлуке Скупштине града Београда о додели бесплатних школских уџбеника за школску 2023/24. годину, ученици ОШ „Петар Петровић Његош“ ће добити уџбенике према следећем списку:

ОДАБРАНИ УЏБЕНИЦИ

ОШ ”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РЕЗРЕД