ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
Целодневна и класична разредна настава
Разред и одељење
Име и презиме учитеља
1-1
Јелисавета Делић
Биљана Нишевић
1-2
Биљана Лазаревић
Тијана Бојовић
2-1
Љубица Лисул Поповић
Милица Јовановић
2-2
Дијана Жугић
Тања Митровић
3-1
Наташа Јокић
3-2
Марија Пурић
3-3
Љиљана Маринковић
4-1
Александра Вуловић
4-2
Маја Рашковић
Предметна настава (од 5. до 8. разреда)
Име и презиме
Предмет
Разред и одељење
Мирјана Дудварски
српски језик
7/1,2; 8/1,2;
Маја Јаковљевић
српски језик
5/1,2; 6/1,2;
Снежана Детар Јевђовић
италијански језик
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2;
Весна Марковић
енглески језик
2/1,2; 3/1; 5/ 1,2; 6/1,2 7/2; 8/1,2;
Тијана Шуковић
енглески језик
1/1,2; 3/2,3; 4/1,2; 7/1;
Весна Божиновић
математика
7/1; 8/1,2;
Јелена Милојевић
математика
5/1,2; 6/1,2 7/2;
Марина Баџим Беламарић
историја
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2;
Дуња Филиповић
географија
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2;
Мирјана Травица
Биологија
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2;
Светлана Кајтез
физика
6/1,2; 7/1,2; 8/1,2;
Борка Панајотовић
хемија
7/1,2; 8/1,2;
Александар Ђурчилов
техника и технологија
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2
Биљана Божиноски Крстић
техника и технологија
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2
Љиљана Златковић Стокић
ликовна култура
5/1,2 ; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2
Срђан Милановић
физичко и здравствено васпитање
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2
Јелена Томић
музичка култура
5/1,2; 6/1,2; 7/1,2; 8/1,2
Срђан Милановић
ОФА
5/2;
Јелена Радичевић
ОФА
5/1 ; 6/1,2;
Тома Ивковић
верска настава
1/1/2; 2-1,2 3; 3-1/2; 3-3; 4-1/2;
5-1,2; 6-1,2; 7-1,2; 8-1,2;
Марина Баџим Беламарић
грађанско васпитање
5-1,2; 6-1,2; 7-1/2; 8-1,2;
Александар Ђурчилов
информатика и рачунарство
5/1,2; 7/1 8/1,2
Биљана Божиноски Крстић
информатика и рачунарство
5/1,2; 6/1,2; 7/2
Светлана Кајтез
информатика и рачунарство
6-1,2 7-1,2 8-1,2
Љиљана Златковић Стокић
цртање, сликање и вајање
5-1,2; 6-1,2; 7-1/2; 8-1,2;
Јелена Томић
хор
хор и оркестар
5/1/2; 6-1/2; 7-1/2; 8-1/2;
Одељењске старешине у предметној настави
Име и презиме
Разред и одељење
Маја Јаковљевић
5/1;
Срђан Милановић
5/2;
Весна Марковић
6/1;
Дуња Филиповић
6/2;
Тијана Шуковић
7/1;
Мирјана Травица
7/2;
Светлана Кајтез
8/1;
Мирјана Дудварски
8/2;