Распоред допунске, додатне наставе и ваннаставних активности (секције) школска 2023/24. година

Презиме и име 
наставника 
Наставни предмет Назив облика 
образовно- 
васпитног рада 
Разред и одељење ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
ОД ДО ОД ДО ОД ДО ОД ДО ОД ДО 
Мирјана Дудварски  
  
Српски језик и књижевност 
Допунска настава 61  62  71   72  13.15  14.00               
Додатна настава 61   62             13.15  14.00      
Литерарно -драмска секција 61  62  71  72         13.15 14.00 
Маја Јаковљевић  
Српски језик и књижевност 
Допунска настава 51 52  63 81  82        14.00  14.45         
Додатна настава 51 52  63 81  82       14.00 14.45   
Литерарно -драмска секција 51 52  63 81  82         14.00 14.45 
Снежана Детар Јевђовић 
 
Италијански језик Допунска настава 51  52   61 62  6371 72 81 82        13.15  14.00         
Додатна настава 81  82   13.15 14.00       
  Секција италијанског језика 51  52 61 62  63 71 72 81 82         13.15 14.45 
Весна Ћоровић Енглески језик Допунска настава 51  52  61 62  71 72 81 82               7.15 
 
 8.00 
Додатна настава 81 82       7.15 8.00   
Секција енглеског језика 51  52  61 62  71 72  81 82     13.15 14.00      
Тијана Шуковић Енглески језик Допунска настава 63   
  
 7.15  8.00             
Секција енглеског језика 63   13.15 14.00       
Дуња  Филиповић  Географија  Допунска настава 51  52   61 62  63 71 72 81 82      7.15 8.00             
Додатна настава 71 72  81 82       14.00 14.45   
Географска секција 51  52 61 62 63 71 72  81 82         14.00 14.45 
Сара Јерковић Историја Допунска настава 51  52  61 62, 63 71 72 81 82      7.15  8.00           
Додатна настава 61 62  63 71 72  81 82     13.15 14.00     
Историјска секција 61 62   71 72 81       14.00 14.45   
Светлана Кајтез Физика Допунска 
настава 
61 62 63 71 72 81, 82  7.15  8.00 
 
  
  
 
            
Додатна настава  61 62  63 71 72  81 82     14.00 14.45             
Секција младих физичара 61 62  63 71 72 81 82     12.25 13.10     
Јелена Милојевић  Математика Допунска 
настава 
51  52 61   81  82         7.15  8.00         
Додатна настава 51  52   61   81 82   13.15 14.00       
  Математичка секција 51  52  61  8182   14.05 14.50       
Весна Божиновић Математика Допунска  настава  62 63 71 72  13.15 14.00    
 
            
Додатна настава  62 63 71 72     13.15 14.00     
Борка Панајотовић Хемија Допунска настава 71 72 81 82 
  
   7.15  8.00             
Додатна настава 71 72 81, 82   7.15 8.00       
Мирјана Травица Биологиија Допунска настава 51  52  61 62 63 71 72 81 82         
 
  
 
     13.15  14.00 
Додатна настава 51  52  61 62  63 71 72 81 82  13.15 14.00         
Биолошка секција 51 61 62 63 71        13.15 14.00   
Александар Ђурчилов ТИТ Додатна настава  72  7.15 8.00   7.15 8.00     
        Саобраћајна секција 61   72       14.05 14.50   
Програмирање – Микробит 51  52  62         13.15 14.00   
Биљана Божиноски Крстић  ТИТ Додатна настава  61  72 12.25   13.10     14.05   14.50                   
Секција ТИТ 61  51  52 13.15 14.00         7.15   
8.00 
Љиљана Златковић Стокић Ликовна култура Ликовна секција 61 12.25 13.10         
62           14.00 14.45 
72 13.15 14.00         
Срђан Милановић Физичко и здравствено васпитање Одбојкашка секција 51  52 61 62  63 71 72 81 82 13.15 14.00