ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УСЛУГЕ – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ОБРОКА  – РУЧКА ЗА УЧЕНИКЕ, НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА   ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.1/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКA О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВ.СПОРАЗУМУ ЛИДО

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, УСЛУГЕ –НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ I  до  IVРАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОД.

ЈАВНА НАБАВКА бр.  1.2.2/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

“ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА И ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.2.3/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ

– ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

– ОБАВЕШТЕЊЕ У ЗАКЉУЧЕНОМ СПОРАЗУМУ